Prodejní automat na jízdenky

Pro kupování jízdenek na kratší vzdálenosti jsou určeny prodejní automaty, které odbavením části cestujících snižují návaly u okének osobních pokladen a tím přispívají k plynulosti odbavení cestujících. Automaty vydávají jednoduché jízdenky 2.vozové třídy na vzdálenosti maximálně do 120 km, ve vybraných relacích až 200 km. Každý kdo používá jízdenky PAJ musí prokázat nárok na zákaznické jízdné (např. Karta Z, Senior pas, Junior pas, Junior pas-ISIC, držitelé KMB dle podmínek TR10)

Kromě zákaznického jízdného pro dospělé vydávají jízdenky poloviční pro děti a důchodce a jízdenky pro držitele Junior pasu. Při nákupu jízdenek v automatu je cestujícím přiznána sleva, která činí cca 10%; protože však výsledné jízdné je zaokrouhleno na celé koruny, není sleva přesně 10%, ale pohybuje se u jízdného pro dospělé od 6,25% v pásmu 11-15km do 14,29% v pásmu do 6km.

Sleva je určena pouze pro cestující s nárokem na zákaznické jízdné. U jízdenky pro držitele Junior pasu se výjimečně kombinuje sleva 30% se slevou poskytovanou pro automaty, takže celková sleva pro držitele Junior pasu při nákupu jízdenky z automatu činí podle vzdálenosti 35 až 40 % proti výši zákaznického jízdného.

Výše slevy u jízdného činí pro vzdálenost do 15km 1Kč, pro 16-25km 2Kč, pro 26-40km 3Kč, pro 41-50km 4Kč, pro vzdálenost 51-70 km je sleva 5Kč, pro 71-80km 6Kč, pro 81-100km 7Kč, pro 101-110km 8Kč, pro 111-140km 10Kč, pro 141-160km 11Kč, pro 161-180km 12Kč a pro 181-200 km je sleva 14Kč.

Prodejní automaty jsou umístěny pouze v některých železničních stanicích. Jestliže nastupujete jízdu v takové stanici a platíte zákaznické jízdné nebo máte Junior pas, je vhodné mít připraveny drobné (mince 1 Kč až 20 Kč) a pokud to daný automat umožňuje, jízdenku si koupit v automatu. Ušetříte tím několik korun a ušetříte si frontu u okénka osobní pokladny.

Pokud jedeme na větší vzdálenost, pak při jízdě za pásmo vyznačené na jízdence zakoupené v PAJ cestujícího odbaví průvodčí jízdenkou z nástupní do cílové stanice. Při placení se od jízdného takto vystavené jízdenky odečte cena zaplacená za jízdenku PAJ. Pokud se přihkásíte u průvodčího o doplatek bez vyzvání a před příjezdem vlaku na hranici zakoupeného pásma, pak se neúčtuje přirážka.

umístění automatů v jednotlivých stanicích ČD

ukázky jízdenek z PAJ

Tarif ČD - Účinnost od 15.12.2002

Tarif ČD - Sleva PAJ - Ceník

Tarif ČD - Sleva PAJ - podmínky slevy

ZSR KOSICE 052


Sleva PAJ se od 10.12.2006 neposkytuje, automaty byly ve stanicích demontovány.

Obrazek 232


http://rp.webzdarma.cz/
TOPlist
www.centrum.cz www.atlas.cz www.seznam.cz


E cigarety za supr ceny: www.noviatech.sk